Biografisch woordenboek van de gedeporteerden uit Frankrijk die naar het kamp Mittelbau-Dora en zijn kommandos werden gestuurd

Presentatie

In 1997 werd een herdenkingsengagement opgezet door de organisaties van overlevenden van Dora: het betreft de realisatie van een Dictionnaire biographique des déportés de France passés par le camp de Mittelbau-Dora et ses Kommandos (Biografisch woordenboek van de gedeporteerden uit Frankrijk die naar het kamp Mittelbau-Dora en zijn kommandos werden gestuurd). Dit grootschalige onderzoeksprogramma, in 2004 gestart, werd toevertrouwd aan historicus Laurent Thiery. In 2013 werd er, na een telling van om en beide 9 000 gedeporteerden, een redactiegroep opgesteld en werd de schrijffase van de biografische gegevens gestart.

De belangrijkste instellingen gelinkt aan deze historische vragen en herdenkingsvragen zijn partners van het project (DMPA/ministerie van Defensie, Fondation pour la Mémoire de la Déportation (Stichting voor de Herdenking van de Deportatie), Commissie Dora-Ellrich, Organisatie Buchenwald-Dora en Kommandos, etc.).

Ter nagedachtenis van de 75-jarige bevrijding van Dora en de concentratiekampen, in 2020, bereiden we tot slot dit memoriaal gedenkteken voor om hulde te brengen aan deze 9 000 personen.

 

 

Dit oeuvre zal beantwoorden aan drie objectieven:

  • Herdenking: voor de eerste keer de 9 000 slachtoffers verzamelen om zo een individueel parcours van elke gedeporteerde te verkrijgen.
  • Wetenschappelijk: beantwoorden aan verschillende historische problemen om zo de kennis over de fenomenen van massageweld te vergroten.
  • Pedagogisch: een pedagogisch instrument aanbieden om de herdenking en geschiedenis van de nazislachtoffers aan de volgende generaties door te geven.

Elke biografie zal bevatten:

  • Voor de deportatie: de sociale, professionele en familiale situatie; politieke of syndicale inzet; bevinding van het militaire leven, van de strijd of van een militaire bezetting…
  • De periode van de Tweede Wereldoorlog.
  • Daarna, in een nieuwe wereld voor zij die de aanvaring met het concentratieregime overleefd hebben.

 

Oproep aan de families:
Voor de goede realisatie van dit project, richten wij ons tot iedereen, maar vooral tot de families opdat ze ons, via kopieën, alle documenten en informatie toevertrouwen die ons toelaten het parcours van elke gedeporteerde van Dora te vervolledigen: een individuele foto om terug een gezicht te geven aan de slachtoffers, een militair zakboekje, informatie over de professionele carrière, over de activiteiten tijdens het Verzet of ook, voor de overlevenden van de deportatie, de datum en plaats van overlijden. Aarzel niet ons te contacteren.

Imprimer Biografisch woordenboek van de gedeporteerden uit Frankrijk die naar het kamp Mittelbau-Dora en zijn kommandos werden gestuurd

Contact

Laurent Thiery, directeur van het project.
E-mail: lthiery@lacoupole.com
Tel.: +33 (0)3 21 12 27 39

 

Info horaires