Algemene verkoopvoorwaarden

Bezoek van het terrein en forfaitaire dagprijs

 • Zo vroeg mogelijk een optie nemen via de telefoon of schriftelijk met het geschatte aantal.
 • De opties worden bewaard tot aan de uiterste datum vermeld op het contract van de klant (d.w.z. 20 dagen voor het bezoek).
 • 50% van het restaurantbedrag moet in een tijdsbestek van 20 dagen voor het bezoek aan ons betaald worden.
 • Bij afwezigheid van bevestiging in een periode van 20 dagen voor het bezoek, door een aanbetaling van 50%, worden de opties automatisch geannuleerd.
 • Bevestiging van het exacte aantal personen uiterlijk 5 werkdagen voor de gereserveerde dienstverlening. Hierna wordt de rekening opgemaakt op basis van het laatst bekende aantal.
 • De samenstelling van het menu moet voor de hele groep identiek zijn (zelfde voorgerecht, zelfde hoofdgerecht, zelfde nagerecht) en moet ons 10 dagen voor de datum van de maaltijd toegezonden worden.
 • De tariefvoorwaarden zijn van toepassing voor groepen van 15 personen minimum voor een bezoek aan La Coupole of/en planetarium voorstelling en van 20 personen minimum voor de forfaitaire dagprijzen die bij onze dienst gereserveerd zijn.
 • Voor het planetarium kiest de eerste groep die zich inschrijft, het thema uit. U dient 15 minuten vóór de begintijd van de voorstelling aanwezig te zijn. Indien uw groep te laat aankomt, wordt deze indien mogelijk bij een andere voorstelling geplaatst en kunnen we de themakeuze niet garanderen.
 • De veranderingen en de reserveringen worden uitgevoerd bij de reserveringsdienst: Tel.: +33 (0)3 21 93 07 07 van 9u00 à 18u00 van maandag tot vrijdag - E-mail : reservation@lacoupole.com.

Tarieven en betaling

 • De tarieven gevoegd bij deze algemene verkoopvoorwaarden zijn inclusief BTW (TTC), in Euro. Dezetarieven zijn van toepassing tot 31 december 2019. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden.
 • De betaling gebeurt op de dag van het bezoek per cheque, contacten of credicard van kracht op het bezoekterrein.
 • Betaling op termijn wordt geaccepteerd op vertoon van een inwisselingbon of bestelbon (met voorafgaand akkoord van onze diensten). In dat geval wordt er een betaalbewijs uitgaande van de Staatskas van Saint-Omer aan u gestuurd.

Voorwaarden voor annulering en verandering

 • Annulering of verandering alleen voor een bezoek aan La Coupole of een planetarium voorstelling één dag van te voren: geen kosten.
 • Dag van het bezoek: totale betaling van het dossier.
 • Annulering van een forfaitaire dagprijs:
  - Bij totale annulering 10 dagen voor de datum: wordt 40% van de aanbetaling bewaard.
  - Bij totale annulering 5 dagen voor de datum: wordt 70% van de aanbetaling bewaard.
  - Bij totale annulering 3 dagen voor de datum: wordt 100% van de aanbetaling bewaard.
 • Verandering van aantal bij een forfaitaire dagprijs:
  Het aantal dat op de rekening vermeld wordt, moet uiterlijk 5 werkdagen voor de bezoekdatum door de klant doorgegeven worden. Na deze termijn is het niet meer mogelijk om van aantal te veranderen. Elke wijziging van het personeel(grootte) in de verhoging worden afgehandeld afhankelijk van beschikbaarheid en zal het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst.
  Wanneer de klant afstand doet van één of meerdere prestaties hoeft La Coupole niets terug te betalen en geen tegenprestatie te geven.

Verantwoordelijkheid

 • Tijdens het bezoek dienen de groepsleiders er op te letten dat de personen die zij begeleiden een correct gedrag vertonen en geen schade berokkenen aan het bezoek van het publiek, in het bijzonder door luidruchtigheid. La Coupole heeft het recht om de betrefende bezoekers te verplichten de ruimtes te verlaten. In dat geval kan de groep geen geld terugkrijgen voor de dienstverlening.
 • La Coupole kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van toeval, in geval van overmacht of van een buitenstaande derde aan de in het contract voorziene dienstverlening.
 • La Coupole is in geen geval verantwoordelijk voor de verplaatsing naar een ander terrein van de restaurantservice en voor gesloten attracties in geval van technische redenen besloten door andere dienstverleners.

Klachten

 • Klachten moeten uiterlijk binnen de 8 dagen na het bezoek gestuurd worden per aangetekende brief met ontvangsbewijs. La Coupole zal hierop schriftelijk antwoorden.
 • In geval van geschil en bij afwezigheid van een minnelijke schikking zijn alleen de rechtbanken van Saint-Omer bevoegd. Het toepasbare recht is het Franse recht.
Imprimer Algemene verkoopvoorwaarden

Info horaires