Algemene verkoopvoorwaarden

Bezoek aan de site en dagaanbiedingen:

Gelieve zo vroeg mogelijk telefonisch of schriftelijk contact met ons op te nemen met vermelding van het aantal bij benadering. 
De opties blijven bewaard tot de vervaldatum die staat aangegeven in het contract dat aan de klant wordt overhandigd (d.w.z. 20 dagen voor het bezoek). 50% van het bedrag van het restaurant moet u binnen een termijn van 20 dagen voor het bezoek overmaken;
Zonder een bevestiging binnen een termijn van 20 dagen voor het bezoek met betaling van een voorschot van 50%, worden de opties automatisch geannuleerd.
Bevestiging van het exacte aantal personen uiterlijk 5 werkdagen voor het gereserveerde bezoek. Daarna wordt de factuur opgesteld op basis van het laatst bekende aantal.
De samenstelling van het menu moet identiek zijn voor de hele groep (hetzelfde voorgerecht, dezelfde schotel en hetzelfde dessert) en moet ons 10 dagen voor de datum van de maaltijd bereiken.
De tariefvoorwaarden zijn van toepassing op alle groepen van minimum 15 personen voor het bezoek aan  La Coupole en minimum 20 personen voor de dagaanbiedingen waarvoor een reservering is gemaakt bij onze afdelingen. De wijzigingen en reserveringen worden gemaakt bij de afdeling reserveringen: Tel. : 03.21.93.07.07 van 8.30 tot 17.30 uur van maandag tot vrijdag  - mail : reservation@lacoupole.com

Tarieven en betaling:

De bij de huidige algemene voorwaarden gevoegde tarieven zijn inclusief BTW, in euro’s. Deze tarieven zijn van toepassing tot 31 december 2011. Ze kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder aankondiging vooraf (wijziging van belastingen).
De betaling geschiedt op de dag van het bezoek per cheque, contant of met een geldige creditcard ter plaatse.
Een uitgestelde betaling wordt geaccepteerd via een tegoedbon of een bestelbon (met voorafgaand akkoord door onze firma). In dit geval wordt u een betaalbewijs gestuurd komende van de Belastingdienst van Saint-Omer.

Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden:

Annulering of wijziging alleen van bezoek aan La Coupole : 
Kosteloos

Annulering van een dagaanbieding:
Volledige annulering 10 werkdagen voor de datum: 40 % van de aanbetaling wordt ingehouden
Volledige annulering 5 werkdagen voor de datum: 70 % van de aanbetaling wordt ingehouden
Volledige annulering 3 werkdagen voor de datum: 100 % van de aanbetaling wordt ingehouden

Wijziging van aantallen voor dagaanbieding:
De aantallen aangehouden voor de facturering moeten uiterlijk 5 dagen voor de bezoekdatum worden doorgegeven door de klant. Na deze termijn zal geen wijziging van het aantal in aanmerking worden genomen.
De afstand door de klant van een of meer prestaties geeft geen recht op terugbetaling of compensatie door  La Coupole.

Verantwoordelijkheid:

Tijdens het bezoek moeten de groepsleiders garanderen dat de begeleide personen zich correct gedragen, dat zij het bezoek niet zullen storen door zich bijvoorbeeld luidruchtig te gedragen. La Coupole heeft het recht de desbetreffende bezoekers onmiddellijk te verwijderen. In dat geval heeft de groep geen recht op terugbetaling van het bezoek.
La Coupole kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onverwachte omstandigheden, voor gevallen van overmacht of tussenkomst van een derde partij die niet betrokken is bij de dienstverlening waarin de overeenkomst voorziet. La Coupole is in geen geval verantwoordelijk voor de overdracht, naar een andere plaats, van de prestaties van een restaurant en voor de sluiting van attracties om technische redenen door andere dienstverleners.

Klachten:

Klachten moeten altijd binnen 8 dagen na het bezoek worden ingediend per aangetekende brief met bevestiging van ontvangst.
La Coupole verplicht zich tot een schriftelijk antwoord.
Bij een geschil, als een minnelijke schikking niet mogelijk is, zijn alleen de rechtbanken van Saint Omer bevoegd. Het Franse recht is van toepassing.

Imprimer Algemene verkoopvoorwaarden

Info horaires