De geweldaden van de invasie

In tegenstelling tot de legende – die het beeld geeft van een ware militaire intocht – wordt de invasie van België en Frankrijk, in mei 1940, gemarkeerd door zeer zware gevechten, door een echte vernietigingsslag, die plaatsvond van de Ardennen tot de kust van het Kanaal.

Britse schepen – evacuatie van de Geallieerden

De vertragingsgevechten die plaatsvonden aan de Schelde, in Lille en vooral aan de linie van de kanalen van de mijngebieden, hebben de evacuatie onder tragische omstandigheden van 340.000 Britse en Franse soldaten in Duinkerken bevorderd tijdens de operatie "Dynamo" (26 mei tot 4 juni). Parallel aan de invasie, krijgt het noorden van Frankrijk een enorme uittocht van Belgen en Fransen te verwerken die zich naar het zuiden haasten en zo proberen aan een nieuwe bezetting te ontkomen.

Binnen een paar dagen stortte het economische en sociale leven in. België capituleerde op 28 mei; de wapenstilstand van 22 juni betekende de grootste nederlaag in de geschiedenis van Frankrijk. In de zomer van 1940 zijn Nord en Pas-de-Calais als het ware lamgelegd. In tegenstelling tot een Jacobijnse visie van de geschiedenis van Frankrijk , waren de omstandigheden van de Duitse bezetting van 1940 – 1945 niet overal op Frans grondgebied gelijk. 

Operatie Dynamo in Duinkerken

Het geannexeerde Alsace-Moselle en Nord–Pas-de-Calais hebben heel bijzondere omstandigheden gekend waardoor hun lot verschilde van dat van de "bezette zone van Parijs" en de "zuidelijke zone". Eigenlijk hebben de noordelijke departementen de oorlog doorstaan onder omstandigheden die meer lijken op die van België dan die van de rest van Frankrijk, zoals blijkt uit de gelijke ontwikkeling van de publieke opinie in Lille en Brussel.

Imprimer De geweldaden van de invasie

Info horaires