De herstructurering van de Duitse apparatuur

De aanval op Peenemünde veroorzaakt paniek bij de nazi-leiders en eind augustus 1943 worden er een aantal belangrijke beslissingen genomen.

Seriefabricage van de raket A4 in de ondergrondse fabriek "Mittelwerk", genomen door Walter Frentz

De functies die tot dan toe gegroepeerd waren, worden verspreid: de tests vinden voortaan plaats in Blizna, Polen; de serieproductie wordt gestart in een aan te leggen ondergrondse fabriek in Thüringen, vlakbij Nordhausen.

In Frankrijk, waar de grote bunker, die was bestemd voor de lancering van de raketten in Éperlecques, zwaar is beschadigd, wordt een nieuwe schietbasis aangelegd: La Coupole, vlak bij Saint-Omer.


De belangrijkste verandering is echter de grote rol die de SS voortaan speelt in het raketprogramma: deze organisatie controleert de testinstallaties, zet de productie op gang en levert de noodzakelijke arbeidskrachten uit de concentratiekampen

Luchtfoto van de basis La Coupole na bombardementen van de Geallieerden (zomer 1944)

De aanleg van de ondergrondse fabriek – genaamd "Mittelwerk" ("Middenfabriek") – begint op 28 augustus 1943 in Nordhausen met de komst van een eerste groep gedeporteerden uit Buchenwald om een werk Kommando genaamd  "Dora" van arbeidskrachten te voorzien.


Gedurende de eerste zes maanden leren de gevangenen de dramatische levensomstandigheden kennen die de ombouw van een brandstofdepot tot een moderne fabriek inhielden: uitputtend werk, onvoldoende eten, geweldadige bewakers en de totale afwezigheid van hygiëne (de gedetineerden sliepen in tunnels en zaten onder de luizen). Het sterftecijfer was enorm hoog.


De eerste raketten komen van de band op 1 januari 1944. In maart verbetert de bouw van een buitenkamp tijdelijk het lot van de gedetineerden. Kamp Dora wordt autonoom van Buchenwald vanaf oktober 1944.

Imprimer De herstructurering van de Duitse apparatuur

Info horaires