Het onderzoekscentrum in Peenemünde

In 1936 beginnen de werkzaamheden op een eiland voor de Oostzeekust (Üsedom), aan een gigantisch ultramodern onderzoekscentrum: Peenemünde.

Lancering van een raket

Twee teams gaan er weldra aan het werk:

  • De Luftwaffe (Luchtmacht) ontwikkelt straalvliegtuigen en vanaf 1942 de vliegende bom Fi 103 (V1)
  • Het Heer (Landmacht), onder de technische leiding van Von Braun, wijdt zich aan de ontwikkeling van een grote strategische raket, de A4 (V2).

Deze wordt ontwikkeld als een terroristisch wapen – in etymologische zin – bestemd om de burgerbevolking te treffen en vooral die van Londen. Vanaf 1942, toen de oorlog een andere wending nam, werd de raket A4 (V2) in de ogen van de nazi-leiders een "wonderwapen". Een eerste, perfect geslaagd schot met een prototype vindt plaats op 3 oktober in Peenemünde en de seriefabricage wordt gestart terwijl de raket nog helemaal niet goed werkt en de tests keer op keer mislukken. Voor het programma worden gigantische middelen in mankracht en geld ter beschikking gesteld. Een parallel kan worden getrokken met het Manhattan-programma van de atoombom dat in de Verenigde Staten werd ondernomen. De Luftwaffe ontwikkelt al snel de vliegende bom Fi 103 (V1), veel eenvoudiger en goedkoper te fabriceren dan de A4 (V2). Hierbij begon ook de serieproductie voor de voltooiing van de ontwikkeling…


In Frankrijk is de Organisation Todt belast met de aanleg van een uitgebreid complex van bouwwerken langs de kusten van de departementen Manche, Cotentin en Pas-de-Calais. Deze waren bestemd voor het afschieten van vliegende bommen en raketten naar Engeland:

  •   gigantische bunkers voor de raketten.
  •   bunkers van groot formaat.
  •   gestandaardiseerde schietbases voor de vliegende bom.

Dit zijn de Sonderbauten (speciale bouwwerken). In het voorjaar van 1943 richtten de verantwoordelijken van het raketprogramma van Peenemünde zich tot de SS om het gebrek aan arbeidskrachten op te vangen: een eerste groep gevangenen, afkomstig uit de concentratiekampen, komt in juni aan. Het heeft lang geduurd voordat de Britse inlichtingendiensten de aard van bedreiging van de nieuwe, in Peenemünde ontwikkelde wapens, begrepen. Het meest scherpzinnig is doctor R. V. Jones, die op 16 juni 1943 een raket herkende op een luchtfoto van Peenemünde. Op 18 augustus voert de RAF een zwaar bombardement uit op het onderzoekscentrum; een paar dagen later vallen de Amerikanen de in aanbouw zijnde lanceerbases in Frankrijk aan.

Imprimer Het onderzoekscentrum in Peenemünde

Info horaires