Tijd van militairen en nazi’s

Sinds 1929 heeft het Duitse leger – en vooral de artillerie – belangstelling voor lange afstandsraketten, gezien als middel om de verboden van het Verdrag van Versailles te omzeilen.

In Peenemünde, officieel bezoek van Generaal Olbricht

De militairen maken gebruik van de moeilijkheden van de amateurverenigingen om hun meest competente leden voor zich te winnen; Von Braun wordt in 1932 in dienst genomen. Als de nazi’s aan de macht komen in 1933, gaat het onderzoek naar raketten in het geheim verder. Bovendien worden de kredieten voor de ontwikkeling van nieuwe wapens plotseling aanzienlijk vergroot.

Imprimer Tijd van militairen en nazi’s

Info horaires