Het uitwisselen van kennis

Vlak na de Tweede Wereldoorlog vindt er een aanzienlijke overdracht van technologie plaats: de winnaars – Amerikanen, Russen, Fransen en, in mindere mate, Britten – verkrijgen de erfenis van Peenemünde.

Wernher von Braun (in het midden) tijdens het Apollo-programma (jaren 1960)

Alle grote civiele en militaire programma’s die van start gingen op het gebied van ruimtevaart tijdens de koude oorlog, hebben gebruik gemaakt van de technische basiskennis die Von Braun en zijn team van 1936 tot 1945 hadden vergaard.
 In feite zijn alle militaire ballistische raketten en alle draagraketten uit de jaren 1950 en 1960 de directe afstammelingen van de V2.

Imprimer Het uitwisselen van kennis

Info horaires