Het evenwicht van de angst

De "Cuba-crisis" in 1962 vormt het gevaarlijkste moment voor de hele mensheid.


Toch kondigt deze crisis vreemd genoeg een nieuwe periode aan in de relatie tussen het Amerikaanse en het Russische blok: De "vreedzame coëxistentie" die gebaseerd is op het nieuwe principe van "Afschrikkingsevenwicht", met andere woorden "evenwicht van de angst".


De strijd tussen de twee Groten verschuift langzamerhand naar een vreedzamer gebied, waarin de propaganda de superioriteit van een ideologisch systeem probeert uit te dragen door zijn technologische successen te roemen: de verovering van de ruimte.

Imprimer Het evenwicht van de angst

Info horaires