Kennis- en documentatiecentrum “Jacques Brun”

Presentatie

 

Sinds 2012 beschikt La Coupole over een eigen kennis- en documentatiecentrum met een leeszaal die toegankelijk is voor families, onderzoekers, leerkrachten en hun leerlingen. Het centrum werd in mei 2016 ingewijd en kreeg de naam Jacques Brun, naar een verzetsstrijder, gedeporteerde en herdenkingsarchitect van het concentratiekamp Mittelbau-Dora.

Een van de belangrijkste rijkdommen van dit centrum zijn de talrijke giften van families. Naast zijn wens tot instandhouding en overdracht van archieven, neemt het centrum ook rechtstreeks deel aan projecten die door La Coupole ingeleid en bestuurd worden (publicaties, tentoonstellingen, dictionnaire biographique de Dora, etc.).

Sinds haar opening in 1997 heeft La Coupole een belangrijke documentatie verzameld rondom drie hoofdthema’s:

  • De deportatie vanuit Frankrijk naar het concentratiekamp van Dora.
  • De bezetting van Nord en Pas-de-Calais tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • De geschiedenis van de verovering van de ruimte.

Specifieke documentatie:

De collecties omvatten zowel gedrukte, digitale en iconografische (ongeveer 12 000 foto’s) archieven als objecten.

Als herdenkingssymbool van de 9000 gedeporteerden van Dora, verzamelt het Centrum de volgende elementen:

  • “Amicale Dora-Ellrich”, “André Sellier”, “Lucien Fayman”, “Jean Mialet”, “Jacques Brun”, “Jean Gineston”, etc.
  • Een collectie video-opnames van getuigen.
  • Een uitgebreide documentatie over de verschillende kampen (lijsten, verplaatsingen, etc.).

Met betrekking tot Nord–Pas-de-Calais:

  • Specifieke collecties over de geschiedenis van de Bezetting, het Verzet, de onderdrukking en de deportatie (collecties zoals “Michel Rousseau”, “Fernand Lhermitte”, etc.).

Onuitgegeven beelden.

Ten slotte beschikt het centrum over een zeer uitgebreide bibliotheek, gewijd aan de twee Wereldoorlogen, aan de wetenschap en aan de wedloop om de ruimte.

Imprimer Kennis- en documentatiecentrum “Jacques Brun”

Toegang en contact

Ontvangst enkel op afspraak.

Openingsuren: van 9u tot 18u, van maandag tot vrijdag.

E-mail: lthiery@lacoupole.com

 

Tel: +33 (0)3.21.12.27.39

 

Info horaires