Middelbare Schoolniveau

GESCHIEDENIS  

“Het noorden van Frankrijk in Duitse handen”

Een vragenlijst geeft de gelegenheid aan middelbare scholieren om het gedeelte van de museumgeschiedenis gewijd aan “De bezetting van 1940-1944 in de regio Nord–Pas-de-Calais” te bestuderen. Verschillende thema’s worden behandeld en omvatten de gehele tentoongestelde expositie. Zodoende geeft het traject antwoord op belangrijke punten uit het middelbare schoolprogramma: het dagelijkse leven onder de Bezetting, de economische plundering, de vormen van verzet en samenwerking met de bezetter, de onderdrukkingspolitiek gevoerd door de bezetter, de jodenvervolging…

Deze thema’s worden behandeld door het prisma van de regio Nord–Pas-de-Calais.

Dit zeer complete dossier geeft de gelegenheid aan de leraar om tijdens het bezoek bepaalde gedeeltes van het programma diepgaander te bestuderen. De voorrang wordt gegeven aan een beeldanalyse in alle vormen.

Informatiebladen downloaden

“Antwerpen onder het V2-bombardement”

Na getoond te hebben hoe in de top-secret wetenschappelijke basis van Peenemünde de eerste V1 en V2 raketten op punt werden gesteld, wil het vragenparcours bestuderen hoe deze nieuwe wapens gebruikt werden. Het vragenparcours eindigt met de analyse van de gevolgen van deze bombardementen op de stad Antwerpen en zijn inwoners.

WETENSCHAP

“Van de A4 naar Ariane, geschiedenis van raketten”

Deze vragenlijst, bestemd voor jonge middelbare scholieren, toont raketten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt en gebruikt en toont hun ontwikkeling ten tijde van de koude oorlog. Dit traject met multidisciplinair karakter is overwegend wetenschappelijk, verbindt Wetenschap en Geschiedenis en eindigt met een burger- en humanitaire overpeinzing. 

Dit dossier wordt gepresenteerd in de vorm van 5 beschrijvingen. Zo kan de leraar het aan zijn of haar eigen pedagogische methode aanpassen.

“Wernher von Braun, een wetenschapper in de oorlogʺ 

Dit vragenparcours, dat zich tot de middelbare scholieren richt, gaat over de loopbaan van wetenschapper Wernher von Braun. Dit pluridisciplinair vragenparcours, grotendeels wetenschappelijk, brengt de Wetenschap in verband met de Geschiedenis, gaat in op de wetenschaps- en technologie-ethiek en eindigt met een burgerlijk en humanitair reflectiemoment. 

De leerlingen moeten uit de tentoonstellingen de informatie kiezen die hen toestaat de menselijke en wetenschappelijke loopbaan van Von Braun te reconstrueren.

Informatiebladen downloaden

“Wernher von Braun, een wetenschapper in de oorlog”

Dit vragenparcours, gericht op middelbare scholieren, gaat over de loopbaan van wetenschapper Wernher von Braun. Dit pluridisciplinair vragenparcours, met een overwicht voor wetenschap, brengt de wetenschap in verband met de Geschiedenis, gaat in op de wetenschaps - en technologie - ethiek en eindigt met een burgerlijk en humanitair reflectiemoment.
De leerling moeten uit de tentoonstelling de informatie kiezen die hem toestaat de menselijke en wetenschappelijke loopbaan van Von Braun te reconstrueren.

Imprimer Middelbare Schoolniveau

Info horaires