Toegankelijkheid

Wat maakt de site toegankelijk?

Met betrekking tot toegankelijkheid is de door de W3C aangenomen definitie: "Het web en de diensten ter beschikking stellen aan iedereen, wat hun hardware of software, hun infrastructuurnet, hun moedertaal, hun cultuur, hun geografische ligging of hun fysieke of mentale vaardigheden ook zijn. ».

De toegankelijkheid van onze site

Onze site is ontworpen om te voldoen aan de geldende normen van toegankelijkheid. Het kan voorkomen dat sommige pagina’s tijdelijk een afstand tot deze regels omvatten. Als u constateert dat deze fout voortduurt, aarzel dan niet contact met ons op te nemen om ons op de hoogte te stellen. Hieronder geven we de inspanningen weer die zijn gedaan om de site te ontwerpen:

 • Het voldoen aan HTML-standaards zodat u gemakkelijk gebruik kunt maken van schermleesprogramma’s zoals Jaws.
 • Instellen van alternatieven voor iedere content die dataverlies kan veroorzaken: beelden, scripts, etc.
 • Het voldoen aan contraststandaards voor goede leesbaarheid.
 • Instellen van een vereenvoudigde navigatie: opschriften van relevante links, sneltoetsen, siteplattegrond, zoekmachine, interne navigatie als de pagina te lang is, etc.
 • Scheiding van de content en de presentatie zodat u uw eigen stijlen kunt importeren, de lettergrootte kunt vergroten of verkleinen.

De toegangstoetsen van het toetsenbord

Deze toetsen worden vastgesteld per conventie voor een snelle toegang tot de belangrijkste elementen van een site.

 • Toegankelijkheidsregels: toets = "0"
 • Home: toets = "1"
 • Ga naar navigatie: toets = "m"
 • Ga naar navigatie: toets = "s"
 • Ga naar content: toets = "c"
 • Directe toegang tot interne zoekmachine: toets = "4"
 • Plattegrond van de site: toets = "3"
 • Contactpagina: toets = "7"

Voor het gebruik van snelkoppelingen vanaf uw browser (elke browser beschikt over zijn eigen toetsencombinatie die in verband staat met de bovengenoemde toegangstoetsen voor directe toegang):

 • Internet Explorer : Alt + Shift + [toets], daarna Enter
 • Firefox : Alt + Shift + [toets]
 • Google Chrome : Alt + Shift + [toets]
 • Opera : Esc + Shift + [toets] Safari: Alt + Shift + [toets]

Weergavegrootte van de tekst

U hebt de mogelijkheid de grootte van de letters aan te passen aan uw leesbehoeften vanaf een specifieke functie van uw browser. De tekstgrootte vergroten/verkleinen:

 • Met diverse browsers: Ctrl en muiswieltje
 • Internet Explorer: ga naar Beeld daarna Tekstformaat en kies.
 • Firefox, Mozilla of Netscape: druk op Ctrl en toets "+" van het numerieke toetsenbord om te vergroten en Ctrl en toets "-" 
 • Opera: druk op de toetsen "+" of "-" van het numerieke toetsenbord of ga naar het menu Beeld daarna Zoom en kies. 

Daar de terugloop van een site niet altijd is voorzien voor de vergroting (of verkleining) van het tekenformaat, kan de lay-out met bepaalde browsers worden gedeactiveerd om alleen de tekst en de afbeeldingen weer te geven: Firefox, Mozilla: in het menu ’Beeld, selecteert u ’paginastijl’ daarna ’geen stijl’ Internet Explorer: hierin is deactiveren niet mogelijk

Nuttige software

Voor bepaalde media op de site is de installatie van softwareprogramma’s nodig als u deze nog niet hebt. Hier een lijst van softwareprogramma’s en de links om ze te downloaden:

 • Lezen van PDF-documenten. Om deze documenten te lezen, heeft u het programma Acrobat Reader nodig Acrobat Reader downloaden (gratis)
 • Visualisatie van flash-animaties. U kunt deze visualiseren met behulp van de laatste versie van Flash Player Flash Player downloaden (gratis).
 • Werking van scripts Javascript. Om deze te laten werken, heeft u de plug-in Java nodig. De plug-in Java downloaden (gratis).
Imprimer Toegankelijkheid

Info horaires