Wettelijke vermeldingen

Redactie

La Coupole, afdeling communicatie

Directeur publicatie

Thierry Capillier

Hoster

Inouit

Wettelijke informatie en privacy

Conform de wet n°78-17 van 6 januari 1978 inzake de informatica, de bestanden en privacy, valt deze site onder de normen van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (Nationale Commissie voor Informatica en Privacy). Tijdens uw bezoek aan deze site, wordt u mogelijk gevraagd persoonlijke gegevens in te voeren (naam, telefoonnummer, adres …). 

Wij delen u mee dat de gegevens verkregen via een formulier of andere bron in geen geval, al of niet tegen vergoeding, zullen worden doorgegeven aan externe natuurlijke of rechtspersonen.

Deze gegevens helpen ons u beter te leren kennen, aan uw behoeften te voldoen en u een hoogwaardige dienst te kunnen verlenen. Bovenaan de pagina Recht tot toegang, rectificatie of verwijdering.

Conform de wet n° 78-17 van 6 januari 1978 heeft u op elk moment toegang tot uw persoonlijke gegevens, kunt u vragen die te wijzigen of te verwijderen via het sturen van een email naar La Coupole Bovenaan pagina Eigendom van rechten. Alle elementen van deze website zijn het eigendom van de redacteurs van deze site, met uitzondering van elementen afkomstig van partners.

De bescherming van de site www.lacoupole-france.com valt daarom onder de nationale en internationale wetgeving inzake het recht op intellectueel eigendom. Daarom is iedere reproductie en/of weergave en/of distributie, geheel of gedeeltelijk, via een elektronisch medium of anderszins, nu of in de toekomst, verboden behalve na uitdrukkelijke toestemming vooraf. Bovendien zijn de databases beschermd op grond van het toepasselijke recht inzake de verzameling van gegevens. Zodat voor elk uittreksel of poging tot uittreksel, geheel of gedeeltelijk, de overtreder civiel- of strafrechtelijk verantwoordelijk is. 

Wij informeren u dat La Coupole iedere internetsite of ander medium toestemming geeft de site te vermelden of een hyperlink te maken naar het adres www.lacoupole-france.com. De toestemming voor de aanmaak van een link geldt voor ieder medium, met uitzondering van degenen die schade kunnen berokkenen aan de openbare orde en de goede zeden. Op grond van deze toestemming behouden wij ons het recht van verzet voor.

Imprimer Wettelijke vermeldingen

Info horaires